PJ Milieu BV in België

ALGEMEEN

PJ Milieu BV is gegroeid vanuit een behoefte die ontstaan was op gebied van grondwaterzuiveringen en in situ saneringen. Het bedrijf Pijpers Bronbemalingen B.V. kampte ingevolge de marktontwikkelingen met een behoefte aan gespecialiseerde kennis op het gebied van het zuiveren van verontreinigd grondwater. Met de oprichting van PJ Milieu BV werd voldaan aan deze behoefte zowel in Nederland als in de omliggende landen. In België is de laatste jaren de vraag naar grondwaterzuiverings-installaties enorm gestegen.

Ondertussen is PJ Milieu BV dan ook uitgegroeid tot één van de toonaangevende bedrijven in Nederland maar ook in het buitenland. Naast verhuur van grondwaterzuiveringsapparatuur voert PJ Milieu BV in België ook grondwatersaneringen uit in onderaanneming en realiseert 'turn-key' projecten in combinatie met Belgische partners.

Sinds 1990 is PJ Milieu BV gespecialiseerd in het reinigen van grondwater. Onze specialisatie bestaat o.a. in het verwijderen van minerale olie, vluchtige aromaten, MTBE en chloorkoolwaterstoffen. Onze installaties werden de afgelopen jaren gebruikt door diverse benzinestations van gekende oliemaatschappijen. Ook in België werden onze installaties uitgetest o.a. in Beringen, Jabbeke, Haacht, Veurne, Mechelen, Ruisbroek, Antwerpen, Minderhout, Zoerle-Parwijs, Oostende, Mol enz.

Doordat wij streven naar een hoog rendement is gekozen om alle installaties in eigen beheer te ontwerpen en te bouwen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij alle gegevens van de diverse projecten verzamelen en aan elkaar toetsen zodat wij in staat zijn om op basis van verkregen ervaringscijfers de juiste zuivering aan te bieden voor ieder project. Gegevens als de bodemopbouw, de soort verontreiniging, de concentratie van de verontreiniging, het onttrokken debiet en de lozingseis worden nauwkeurig bekeken. Vervolgens wordt een juiste zuivering aan het project toegewezen. Ons doel is het behalen van de lozingseis tegen een minimale kostprijs.

Op het gebied van grondwaterzuiveringen en in situ saneringen heeft PJ Milieu BV zich geprofileerd als één van de meest toonaangevende bedrijven in Nederland. PJ Milieu BV beschikt onder andere over de volgende hoogwaardige installaties:

  • olie/benzine-afscheiders voorzien van een zandvang en koalescentiefilters;
  • biologische grondwaterzuiveringen;
  • beluchters;
  • torenstrippers;
  • koolfilters (lucht- en waterzijdig);
  • zandfilters;
  • combi-zuiveringen;
  • luchtextractie- en injectieblowers;
  • in-situ containers.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de meest verhuurde installaties.

Combi-zuivering
De combi-zuivering werd in eigen beheer ontworpen en gebouwd. De zuivering bestaat uit één geheel en is voorzien van een zandvang, een olie/benzine-afscheider met koalescentiefilter, bufferbak met opvoerpomp, torenstripper met recirculatievoorziening, een lucht- biofilter en een effluentbuffer. De zuivering is eenvoudig te plaatsen n binnen 1 uur operationeel. De maximale capaciteit van de zuivering is 80 m³/u.

Biologische zuivering
De biologische zuiveringen hebben enorm veel voordelen. Het grootste voordeel is het zeer hoge rendement. De geringe afmetingen en het ontbreken van restproducten (bv. afgescheide olie) zijn aangename troeven. Voor een optimaal rendement moet rekening gehouden worden met een maximaal debiet van 10 m³/u per compartiment. De biologische zuiveringen zijn standaard voorzien van een luchtbiofilter.

Aktief kool- en zandfilters
Door middel van fysische absorptie worden in de aktief koolfilter veront-reinigingen van organische aard uit het water verwijderd. De koolfilters kunnen worden gebruikt als hoofdbehandeling of als “polishing step”. De werking van aktief kool dient te worden beschermd tegen de aanwezigheid van zwevende stof en ijzer. Een voorzuivering d.m.v. beluchting gevolgd door zandfiltratie is daardoor vaak noodzakelijk. De kool- en zandfilters hebben een capaciteit van maximaal 38 m³/u/filter.

In onze huurtarieven staan de prijzen vermeld van de meest toegepaste installaties. Deze tarieven zijn huurtarieven per week zonder beheer van de installatie.


U - PJ MILIEU BV - GRONDWATERZUIVERING

Voor informatie over grondwaterzuivering, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar +31(0)33-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Erik Jongerius
Telefoon: +31(0)33-2458511
E-mail: jongerius@pjmilieu.nl