Stichting PJ Foundation

ALGEMEEN

In 2015 is door de eigenaren van PJ Holding BV de Stichting PJ Foundation in het leven geroepen. Een deel van de winst wordt elk jaar besteed aan goede doelen die voldoen aan de doelstelling en het beleidsplan van de stichting.

De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op een werkgelegenheidsproject binnen Shares Uganda B.V. en de activiteiten binnen PJ Foundation nemen per november 2019 een aanvang.

De ANBI-status is toegekend op 22 november 2019.

Voor de contactgegevens en doelstelling e.d. verwijzen wij u naar het beleidsplan.

De financiële verantwoording volgt in 2020.

CONTACT

Contactpersonen: Erik Jongerius
Telefoon: 033-2458511
E-mail: jongerius@pjmilieu.nl