Vanaf 2004 verzorgt PJ Milieu BV alle grondwateranalyses ter bepaling van de geschiktheid voor WKO (warmte- en koude opslag), de ontgassingsdruk, verontreinigingen en in het kader van de vergunning Waterwet. De grondwateranalyses worden naar onze mening met uiterste zorgvuldigheid uitgevoerd en in een duidelijk overzicht gerapporteerd. Bij eventuele afwijkingen ter plaatse of in de resultaten worden wij direct geïnformeerd (nog voor de rapportage wordt verstrekt) waardoor wij direct benodigde acties kunnen uitzetten. PJ Milieu BV gaat ook uiterst zorgvuldig om met eventuele afwijkingen of onvolkomenheden, die altijd naar tevredenheid van ons worden opgelost. De samenwerking ervaren wij dan ook al jaren als zeer prettig met het enthousiaste team aan medewerkers wat ons bijstaat in hun expertise.

VHGM | H. Witteveen, http://www.vhgm.nl