In samenwerking met PJ Milieu BV hebben we de sanering van de bouwkuip voor de nieuwbouw van Wiener & Co te Amsterdam gerealiseerd. Dankzij de korte lijnen en deskundige personen cq aanspreekpunten van PJ Milieu BV is dit project, ondanks de vele archeologische vondsten binnen de gestelde termijn opgeleverd aan de opdrachtgever. Voor de uitvoering van asbestinventarisaties zijn de heren van PJ Milieu BV zeer constructief denkend, en proberen ook vanuit het oogpunt van degene die de sanering gaat uitvoeren mee te denken. Zo wordt er maximaal voorkomen dat er verborgen asbest later wordt ontdekt, of dat de voorgeschreven uitvoeringsmethode onmogelijk uitvoerbaar is, en dus extra kosten voor opdrachtgever worden voorkomen. Voor het uitvoeren van een AP-04 (keuring) bemonstering van een partij grond zijn de heren snel inzetbaar. Na het standaard betoog over hoeveelheden, vooronderzoeken, kadastrale gegevens, regelgevingen, gescheiden grondlagen, etc. ontzorgt PJ Milieu BV door een rapport aan te leveren, waarmee de grondwerker snel kan handelen.

Odijk – Zwanenburg VOF | I. Zwanenburg, http://www.odijk-zwanenburg.nl