PJ Milieu BV heeft de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden naar tevredenheid voor de gemeente Leusden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn bodemonderzoeken en -saneringen, partijkeuringen en asbestinventarisaties. Je merkt aan alles dat er mensen werken met veel praktijkervaring. Er is veel inhoudelijke kennis aanwezig van de materie en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als opdrachtgever is het prettig om dit te ervaren. Bovendien zijn de tarieven scherp en betaal je dus niet de hoofdprijs! Het grote voordeel voor mij om te werken met PJ Milieu BV is dat de lijnen kort zijn, je hebt direct contact met degene die het onderzoek/sanering uitvoert. Offertes zijn helder en afspraken worden nagekomen. Als er aanvullende werkzaamheden nodig zijn, waar je niet altijd op zit te wachten, wordt er op een constructieve manier meegedacht en kan er snel worden gehandeld. Indien nodig worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten kantoortijden en/of in het weekend. Kortom ik ben erg tevreden over de samenwerking met PJ Milieu BV en hoop dit de komende jaren te kunnen blijven continueren!

Gemeente Leusden | P. van der Heijden, http://www.leusden.nl