Subsidie asbestdaken

ALGMEEN

Verbod
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dat betekent dat particulieren, bedrijven en instellingen in 2024 geen asbestdaken meer mogen bezitten. Oude asbesthoudende daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weersinvloeden waardoor de aanwezige asbestvezels door verwering kunnen vrijkomen. Is een asbestdak sterk verweerd of beschadigd. Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak te laten verwijderen.

Het verbod is alleen van toepassing voor asbestdaken (bijvoorbeeld golfplaten en dakleien). Het verbod geldt niet voor asbesthoudende boeidelen en gevelpanelen en materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot dat onder de dakbedekking zit.

Subsidie
Om de verwijdering van de asbestdaken te stimuleren is er per 1 januari 2016 een subsidieregeling voor particulieren, bedrijven en instellingen. De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 m².Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen beschikbaar, de vergoeding is € 4,50/m² tot een maximum van € 25.000,- per adres. De jaren daarna volgen er per jaar nieuwe subsidies. Tot en met 2019 zal er minimaal € 75 miljoen beschikbaar komen. Vanaf 4 januari 2016 kan een subsidieaanvraag worden gedaan. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. De subsidie kan alleen achteraf aangevraagd worden, dus na verwijdering van het asbestdak. De subsidie moet binnen 6 maanden na verwijdering aangevraagd zijn.

Asbestinventarisatie
Verwijdering van het asbestdak start met een asbestinventarisatierapport die opgesteld wordt door een gecertificeerd SC-540 bedrijf. Daarin wordt vermeld hoeveel en welk type asbest aanwezig is. Met dit rapport kan het asbesthoudende dak/daken door een gecertificeerd SC-530 bedrijf verwijderd (sanering) worden waarna de subsidie aangevraagd kan worden. Voor het aanvragen van de subsidie dienen de gegevens in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) ingevoerd te worden. Na afronding van de sanering wordt het project afgerond in het LAVS en een kenmerk verkregen voor het aanvragen van de subsidie. De asbestinventarisatie kan PJ Milieu BV voor u verzorgen. PJ Milieu BV werkt onafhankelijk van asbestsaneerders en dakdekkers. Met het inventarisatierapport kunt u bij elke aannemer prijzen opvragen voor de vervanging van het dak. Wij kunnen ook invoeren in LAVS verzorgen. De kosten hiervoor bedragen € 45,00 exclusief BTW.

AANVULLENDE INFORMATIE

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op deze website.

DOWNLOADS

Hieronder kunt u onze handige asbestwijzer bekijken/downloaden.
PDF-icon

U - PJ MILIEU BV - SUBSIDIE ASBESTDAKEN

Wilt u gebruik maken van onze aanbieding, een asbestinventarisatie van één of meerdere schuren vanaf € 250,00 (inclusief bemonstering/analyse van 1 materiaalmonster en exclusief BTW) of wenst u aanvullende informatie, vult u dan onderstaand formulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen. Ook kunt u telefonisch via 033-2458511 of per e-mail contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.

  Naam:

  E-mail:

  Telefoon:

  Adres:

  Plaats:

  Aantal schuren:

  Oppervlakte (per schuur; in m2) :

  Bijlage (b.v.: een situatietekening):

  Opmerkingen:

  CONTACT

  Contactpersoon: Jeroen Verheuvel
  Telefoon: 033-2458511
  E-mail: verheuvel@pjmilieu.nl