Monitoringsplan

ALGEMEEN

Bij bouwputten met bemaling is het verstandig om vooraf een monitoringsplan op te stellen. Soms is dit verplicht vanuit de watervergunning.

Een monitoringsplan omschrijft de noodzakelijke monitoring tijdens de uitvoering van een werk. Dit kunnen monitoringsmaatregelen op het gebied van grondwaterstanden, verontreinigingen of zettingen zijn.

PJ Milieu BV adviseert u over doelmatige monitoring en zinvolle drempel- en actiewaarden, op basis van jarenlange ervaring met ontgravingen ten behoeve van saneringen, grondwatersaneringen en monitoringen van verontreinigingen en grondwaterstanden.


U - PJ MILIEU BV - MONITORINGSPLAN

Voor informatie over monitoringsplan, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Henk Mark
Telefoon: 033-2458511
E-mail: mark@pjmilieu.nl