Mobiele gaswasser

ALGEMEEN

Als een van de weinige bedrijven in Nederland is PJ Milieu BV in het bezit van een mobiele gaswasser met een capaciteit van 4.000-20.000 m³ lucht per uur. De mobiele gaswasser, ook wel scrubber of retourdampreiniger genoemd, kan worden aangesloten op de afblaasaansluiting van vacuüm- en tankwagens. Ook zijn toepassingen mogelijk in industriële processen, de stankbestrijding en het realiseren van schone werkomgeving.

Mobiele gaswasser/retourdampreiniger/scrubber
Gaswassers worden voornamelijk gebruikt om lucht of gas te ontdoen van bepaalde stoffen. Bij een gaswasser wordt gebruikgemaakt van absorptie. In een gaswasser gaan de gasvormige componenten uit de emissiestroom over in de vloeistof, aanwezig in de waskolom. De oplosbaarheid van de te verwijderen componenten uit het gas zal bepalen in welke mate de componenten in de vloeistof zullen overgaan. De begintemperatuur van het afgas is hierbij uiteraard ook van belang. De wasvloeistof bestaat uit water (natte gaswassers), waaraan chemicaliën zijn toegevoegd. De samenstelling van de wasvloeistof is volledig afhankelijk van de
aard, beginconcentratie, samenstelling van de te verwijderen componenten en het vooropgestelde rendement van de gaswasser. De waskolom van de tegenstroom gaswasser van PJ Milieu BV is helemaal voorzien van pakking om het contactoppervlak te vergroten teneinde de efficiëntie van het wasproces te maximaliseren.

Toepassing
De mobiele gaswasser van PJ Milieu BV is de perfecte retourdampreiniger voor vacuüm werkzaamheden in de algemene industriële reiniging of inzet in de (petro) chemische industrie en of raffinaderijen. De recirculatiepomp voor de waterstroom kan geplaatst worden buiten de gaswasser in een explosievrije veiligheidszone. Door meerdere aansluitpunten op de gaswasser kan de tegendruk van de waterkolom met pallringen worden aangepast. Bij onvoldoende luchtdruk kan de luchtstroom ondersteund worden middels het plaatsen van een ventilator.

Voordelen gaswasser
Enkele voordelen van een gaswasser zijn:

  • relatief eenvoudig en goed controleerbaar, geschikt voor grote hoeveelheden te behandelen lucht;
  • laag energieverbruik compact en plaats besparend;
  • hoog verwijdering rendement;
  • onderhoudsvriendelijk;
  • veelzijdig inzetbaar, in tal van industriële sectoren, voor tal van toepassingsgebieden.

DOWNLOADS

Hieronder kunt u onze flyer inclusief technische specificaties downloaden in het Nederlands of in het Duits.
PDF-icon Nederlandse versie

PDF-icon Deutsch Version


U - PJ MILIEU BV - MOBIELE GASWASSER

Voor informatie over de mobiele gaswasser, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Erik Jongerius
Telefoon: 033-2458511
E-mail: jongerius@pjmilieu.nl