In-situ sanering

ALGEMEEN

Bij een in-situ sanering wordt de bodem gesaneerd zonder ontgraving van grond. Ook hier zijn weer een scala aan methoden mogelijk. Van persluchtinjectie en bodemluchtextracties tot minder toegepaste methoden zoals co-solvent en surfactant flushing. PJ Milieu BV past veelal aerobe en anaerobe in-situ varianten toe.

Aerobe saneringen (met zuurstof) worden toegepast op organische verontreinigingen als diesel, benzine en BTEX. Door luchtextractie en lucht-injectie kunnen deze verontreinigingen in de zogenaamde onverzadigde zone (bodemlaag boven de grondwaterstand) versneld gesaneerd worden. Er wordt zuurstofhoudende lucht in de bodem gebracht waardoor de activiteit van micro-organismen wordt gestimuleerd. Soms is het noodzakelijk de onttrokken (verontreinigde) lucht te zuiveren. Hierbij moet de bodem goed doorlatend en liefst ook homogeen qua opbouw zijn en is de aanwezigheid van voldoende nutriënten (fosfaat/nitraat) van groot belang voor voldoende groei van micro-organismen en daarmee een voldoende snelle biologische afbraak.

Anaerobe saneringen (zonder zuurstof) worden toegepast op bijvoorbeeld gechloreerde oplosmiddelen (VOCL). Voor een optimale afbraak is de beschikbaarheid van een elektronendonor van groot belang. Bij veenhoudende gronden is meestal al voldoende elektronendonor van nature aanwezig. Voor het inbrengen van een koolstofbron in de bodem is door PJ Milieu BV veel onderzoek gedaan en vervolgens een zeer effectieve methode ontwikkeld.


U - PJ MILIEU BV - IN-SITU SANERING

Voor informatie over in-situ sanering, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


Contact

Contactpersoon: Nico van Keulen
Telefoon: 033-2458511
E-mail: keulen@pjmilieu.nl