Controle infiltratievoorzieningen

ALGEMEEN

Na aanleg van infiltratievoorzieningen is vaak niet duidelijk of en in welke mate deze functioneren. PJ Milieu BV kan dit voor u vaststellen.

PJ Milieu BV voorziet in een meetprogramma en advies wat volledig bij uw problemen en wensen aansluit.

Wilt u weten of uw infiltratiekratten nog snel genoeg leeglopen? Of is de toplaag van uw wadi mogelijk vervuild? PJ Milieu BV zoekt het voor u uit.

Vanuit de jarenlange ervaring van PJ Milieu BV met monitoring, grondwatermeetnetten, doorlatendheidsmetingen, bodemonderzoek en advisering op het gebied van grondwateroverlast is PJ Milieu BV uw ideale partner om uw infiltratievoorzieningen te monitoren en u waar nodig te adviseren.


U - PJ MILIEU BV - CONTROLE INFILTRATIEVOORZIENINGEN

Voor informatie over de controle van infiltratievoorzieningen, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Henk Mark
Telefoon: 033-2458511
E-mail: mark@pjmilieu.nl