Bodemenergie-metingen

ALGEMEEN

Aanleiding
Metingen in het kader van de winning van bodemenergie worden meestal gedaan om één van de volgende redenen:

  • als een haalbaarheidsstudie. De aanleg van een systeem waarbij energie (warmte/koude) uit de bodem worden gewonnen is kostbaar. Het is daarom belangrijk vooraf het rendement en de risico's in te schatten. De resultaten van de metingen van PJ Milieu BV vormen een prima basis om gefundeerde beslissingen te nemen;
  • in het kader van een voorschrift in de vergunning van de provincie. In dat geval worden de metingen aan een bestaand systeem periodiek verricht (regelmatig, bijvoorbeeld één keer per jaar).

Opzet
Metingen bestaan uit monstername en veldregistratie van onder andere temperatuur, zuurstof, zuurgraad, geleidingsvermogen en de redox-potentiaal. In het laboratorium worden de zogenaamde macroparameters gemeten, zoals ijzer en chloride. Ronduit specialistisch is de bemonstering onder druk (door PJ Milieu BV) voor de bepaling van opgeloste gassen, zoals argon, zuurstof, stikstof en methaan.

Voor de dimensionering en aanleg van bodemenergiesystemen zullen wij u door verwijzen naar het boorbedrijf HMB B.V.


U - PJ MILIEU BV - BODEMENERGIE-METINGEN

PJ Milieu BV heeft inmiddels ook op het gebied van bodemenergiemetingen veel ervaring opgedaan. Daarmee is zij een logische partner voor uitvoeringen van en advies rondom deze metingen. Voor informatie over bodemenergie-metingen, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Martijn Gorter
Telefoon: 033-2458511
E-mail: gorter@pjmilieu.nl