Bemiddeling afzet grond

ALGEMEEN

PJ Milieu BV bemiddelt bij grondstromen afkomstig van particulieren, bedrijven of overheid. Het kan dan gaan om schone, licht verontreinigde en ernstig verontreinigde grond. Zo nodig worden alle meldingen en vergunningen verzorgd, evenals het transport van de grond.

Door het keuren van onder andere partijen grond conform het Besluit bodemkwaliteit/AP04 is PJ Milieu BV regelmatig betrokken bij de bemiddeling van diverse grondstromen door heel Nederland.

Door het uitgebreide werkgebied zijn er ook veel contacten met grond-reinigers, aannemers, gemeenten en provincies. Hierdoor kan PJ Milieu BV aan grond op een milieu verantwoorde en economisch aantrekkelijke wijze een juist bestemming geven.

In het algemeen is sprake van de volgende klassen grond: Altijd toepasbaar, Klasse Wonen, Klasse Industrie, Nooit toepasbaar. Indeling in een van deze klassen vindt plaats na een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit/AP04.

Aan hergebruik van (licht) verontreinigde grond (Klasse Wonen of Industrie) zijn beperkingen verbonden. De grond dient in het algemeen toegepast te worden op een locatie met dezelfde functieklassen. Dus bijvoorbeeld grond 'Klasse Wonen' dient binnen een gebied met de functie Wonen toegepast te worden. Ernstig verontreinigde grond (nooit toepasbaar) wordt meestal afgevoerd naar een stortplaats of reiniging. Ontgraving van deze grond wordt veelal gezien als saneren.

Het algemene landelijke beleid is dat het storten van grond zoveel als mogelijk voorkomen moet worden.


U - PJ MILIEU BV - BEMIDDELING AFZET GROND

Voor informatie over bemiddeling afzet grond, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Nico van Keulen
Telefoon: 033-2458511
E-mail: keulen@pjmilieu.nl