Barrièreberekening

ALGEMEEN

Door een ondergronds bouwwerk (een kelder of tank) kan de grondwaterstand in de omgeving zo veranderen dat de omgeving er last van krijgt. Bomen verdrogen of buren krijgen natte voeten.

Met een barrièreberekening worden de effecten van het ondergronds bouwen inzichtelijk gemaakt.

In Amsterdam is een dergelijke barrièreberekening een verplichting.

De berekening bestaat uit het verzamelen van de bodemopbouw en grondwaterstanden ter plaatse om een grondwatermodel te bouwen. Met het grondwatermodel worden de grondwaterstanden in de omgeving voor en na de bouw gesimuleerd. Als geen meetbare verschillen optreden kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Treedt er overlast op ten gevolge van het plan, dan moeten de plannen worden aangepast. Wij helpen u graag bij de oplossing.


U - PJ MILIEU BV - BARRIEREBEREKENING

Voor informatie over een barrièreberekening, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersonen: Henk Mark
Telefoon: 033-2458511
E-mail: mark@pjmilieu.nl