Asfaltonderzoek

ALGEMEEN

Tijdens (her)ontwikkelen of herinrichten van wegen en terreinen wordt regelmatig asfalt verwijderd. Dit asfalt kan worden hergebruikt, mits het niet teerhoudend is. Met een asfaltonderzoek van PJ Milieu BV wordt dit vastgesteld.

Het asfalt onderzoeken we volgens de CROW-publicatie 210. Het onderzoek bestaat uit meerdere fasen. Eerst wordt geïnventariseerd (vooronderzoek) wat er bekend is van het asfalt (aanlegjaar, dikte). Op basis hiervan wordt een boorplan gemaakt. Vervolgens worden kernen in het asfalt geboord (veldonderzoek). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkelde aanhangwagen. Tijdens het veldwerk wordt opgelet of er bijzonderheden zijn aan het asfalt en of de vakindeling uit het boorplan correct is.

Van de geboorde kernen wordt de constructieopbouw vastgesteld en middels PAK-marker vastgesteld of de lagen duidelijk teerhoudend zijn (laboratoriumonderzoek). Zo nodig wordt in een tweede fase van het laboratoriumonderzoek het definitieve gehalte aan PAK (teer) in de asfaltlagen vastgesteld. Tenslotte verwerken wij de gegevens in een overzichtelijk rapport met conclusies over de teerhoudendheid en herbruikbaarheid van het asfalt.

Het asfaltonderzoek kan gecombineerd worden met onder andere bodemonderzoek, infiltratieonderzoek of onderzoek naar de aard, samenstelling en asbesthoudendheid van de onderliggende funderingslaag.


U - PJ MILIEU BV - ASFALTONDERZOEK

Voor informatie over een asfaltonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Henk Mark
Telefoon: 033-2458511
E-mail: mark@pjmilieu.nl