Advies (grond)wateroverlast

ALGEMEEN

Natte kruipruimten, vochtplekken op muren, water op straat of andere plekken waar het niet hoort. Wateroverlast kan leiden tot ergernis en kosten en soms zelfs het beoogde gebruik in de weg staan. Een advies voor (grond)wateroverlast van PJ Milieu BV gaat in op de oorzaken en draagt oplossingen aan om de overlast te verminderen.

Het advies (grond)wateroverlast bestaat vaak uit 3 fasen: een vooronderzoek, een veldonderzoek en een advies.

Tijdens het vooronderzoek worden bekende onderzoeken van de locatie en omgeving alsmede gegevens bij de opdrachtgever, gemeente en het DINOloket verzameld.

Daarna vindt een veldonderzoek plaats, wat afhankelijk van de situatie, verwachte oorzaak en locatie, bestaat uit het verrichten van handboringen, doorlatendheidsmetingen, hoogtemetingen, plaatsen van peilbuizen en/of het monitoren van de grondwaterstand.

Op basis van deze gegevens wordt een advies (grond)wateroverlast opgesteld. In het advies worden de gegevens geanalyseerd, de oorzaken opgespoord, mogelijke oplossingsrichtingen tegen elkaar afgewogen, het effect van de gekozen oplossingsrichting gemodelleerd en adviezen voor de aanleg en het onderhoud gegeven.

Door de combinatie van ervaren veldwerkers met doelgerichte projectleiders zorgt PJ Milieu BV voor een praktisch en degelijk advies (grond)wateroverlast. Ook is het mogelijk gelijktijdig met het veldonderzoek een bodemonderzoek uit te voeren om de veiligheidsklasse voor de grondroerende activiteiten te bepalen.


U - PJ MILIEU BV - ADVIES (GROND)WATEROVERLAST

Voor informatie over een advies voor (grond)wateroverlast, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Henk Mark
Telefoon: 033-2458511
E-mail: mark@pjmilieu.nl