Diverse onderzoeken Gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt is voornemens de riolering in de wijk Overbos te vervangen. Gelijktijdig wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, waarbij onder andere de bermen worden verstevigd met grasbeton.

PJ Milieu BV heeft voor het civieltechnische bureau Civitas, wat de projectvoorbereiding uitvoert, diverse onderzoeken uitgevoerd om het werk straks veilig en zonder vertraging door verrassingen uit te kunnen voeren.

De werkzaamheden bestonden uit:

  1. asfaltonderzoek; bepalen teerhoudendheid van het asfalt om het asfalt naar een gepaste locatie af te voeren;
  2. bodemonderzoek; bepalen in welke veiligheidsklasse de grondroerende activiteiten dienen te worden uitgevoerd;
  3. asbest in puinonderzoek; van de puinfundering is de herbruikbaarheid vastgesteld. Hiermee kan het puin direct naar de goede verwerker worden afgevoerd.

De aannemer kan wat ons betreft straks efficiënt en veilig aan de slag.