Bouwen op verontreinigde grond

Bodemsaneringskosten zijn niet leidend bij projectontwikkeling

Welke bodemsaneringsmethode past het beste bij uw locatie? Een saneringsonderzoek geeft duidelijkheid over de uitgangspunten. Vragen over de verontreiniging, de saneringsverplichting, de bouwplannen, de graafwerkzaamheden en de verantwoordelijkheden worden beantwoord.
En een saneringsonderzoek toont de saneringsmogelijkheden. De werkwijze en de kosten van enkele saneringsvarianten kunnen inzichtelijk worden gemaakt, wat leidt tot een verantwoorde keuze.

Hoe werd er gesaneerd de afgelopen 25 jaar? In de jaren ’90 was de slogan nog: multifunctioneel. Was er een verontreiniging aanwezig op een bouwperceel, dan werd gegraven tot soms 8 meter diep en stond er maanden of zelfs jaren een waterzuivering. Na sanering was de grond schoon en geschikt voor alle functies. Maar de torenhoge saneringskosten leidden tot stagnatie in de herontwikkeling van bedrijfsterreinen.

Sinds 2006 is functiegericht en kosteneffectief saneren het adagium. Dat leidt tot veel mogelijkheden en creativiteit. Een greep uit onze projecten en plannen de afgelopen 10 jaar:

  • Een bedrijfshal in Nunspeet bouwen op een terrein van een voormalige verzinkerij. Verontreiniging met olie, koper en zink wordt alleen verwijderd op de plaatsen waar fundatie moet komen.
  • Een woongebouw realiseren op een vuilstort in Tiel. Na het aanbrengen van een leeflaag is de vuilstort geschikt om te bewonen.
  • Een parkeerkelder bouwen in het centrum van Amsterdam: De sanering wordt gecombineerd met de bouwactiviteiten en archeologisch onderzoek. De vrijkomende grond wordt gereinigd op kosteneffectieve wijze.
  • Een tankstation verkopen in Amsterdam. De verontreiniging met MTBE wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Volledige sanering is niet in het belang van beide partijen.
  • Een terrein aankopen van een verchromerij in Nijkerk. De natuurlijke afbraak van de verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen stimuleren we met voedingsstoffen (melasse). Deze melasse bindt tevens de chroomverontreiniging.
  • Een asbest in grond verontreiniging in Woudenberg. De grond wordt niet afgevoerd, maar gezeefd op het terrein. Na de sanering is het terrein geschikt voor woningbouw en tuinen.
  • Een nieuwe verontreiniging met olie onder een pompeiland in Nootdorp. In het kader van de zorgplicht wordt de verontreiniging (1 dag na het ontdekken van de verontreiniging) zo veel als technisch mogelijk verwijderd met een zuigwagen.
  • Het ophogen van een terrein van een voormalige verffabriek in Rotterdam met gebroken puin en verharding. Het terrein kan vervolgens worden gebruikt voor de bouw van nieuwe bedrijfspanden.

 

PJ Milieu BV maakt het mogelijk. Leven en werken met water en land.