Procescertificaat Protocol 7510

De KIWA heeft het certificaat 'Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie' en het protocol 7510 'Procesmatig ex situ reinigen/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie (nat of droog zeven)' weer met een jaar verlengd.

U kunt onze certificaten hier bekijken en/of downloaden.