Nieuwe website

Het is zover! De nieuwe website van PJ Milieu BV staat online.

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe website, welke ontworpen is door SigNijkerk! De website heeft een frisse uitstraling gekregen en is voorzien van nieuwe informatie over ons bedrijf. Neem een kijkje en kom vooral nog eens terug. Met nieuwsberichten houden wij je graag op de hoogte van o.a. onze activiteiten.