Monitoren voorkomt saneren

PJ Milieu BV voert op veel tankstations in Nederland jaarlijks een onderzoek van grondwater (monitoring grondwater) uit om vroegtijdig het ontstaan van bodemverontreiniging te signaleren. De controle van het grondwater vindt plaats in het kader van het besluit AMvB tankstations.

Op een tankstation worden peilbuizen geplaatst rondom de verdachte locaties zoals ondergrondse tanks, vloeistofdichte bestrating en olie-benzine-afscheiders.

Zo is op één van de tankstations tijdens een controle van het grondwater een verontreiniging met MTBE aangetroffen. MTBE wordt sinds 1988 o.a. als loodvervanger in benzine toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Na het aantreffen van het verhoogde gehalte MTBE is gestart met een aanvullend/nader bodemonderzoek. Er zijn peilbuizen rondom en tot onder de verontreiniging geplaatst om zo de omvang van de verontreiniging goed in beeld te brengen.

Vervolgens is in goed overleg met de Omgevingsdienst een monitoringplan opgesteld. Inmiddels wordt er enkele jaren gemonitoord en blijkt de verontreiniging vrij stabiel. Er is geen risico voor de omgeving. Door het leveren van de juiste gegevens en goede communicatie met het bevoegd gezag is voorkomen dat een uitgebreide grondwatersanering noodzakelijk is.

Klik hier voor meer informatie over monitoring grondwater en wat PJ Milieu BV voor uw bedrijf kan betekenen.