Mobiele gaswasser

Als een van de weinige bedrijven in Nederland is PJ Milieu BV in het bezit van een mobiele gaswasser met een capaciteit van 4.000-20.000 m³ lucht per uur. De mobiele gaswasser, ook wel scrubber of retourdampreiniger genoemd, kan worden aangesloten op de afblaasaansluiting van vacuüm- en tankwagens. Ook zijn toepassingen mogelijk in industriële processen, de stankbestrijding en het realiseren van schone werkomgeving. Meer info.