Alle asbestinventarisaties in LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem)

Per 1 maart 2017 is het gebruik van het LAVS door de gecertificeerde partijen in de asbestketen verplicht. Het LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten vanaf inventarisatie tot en met de stort worden bijgehouden en van waaruit automatisch de verplichte meldingen naar betrokken toezichthoudende instanties worden verzorgd. Door middel van het gebruik van het LAVS kan inzicht in de keten worden verbeterd.

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:

  • verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest;
  • transparanter maken van het asbestverwijderingsproces;
  • verbeteren van de naleving van asbestregelgeving;
  • verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering;
  • vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering;
  • vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures.

Dit betekent dat elke inventarisatierapport conform SC-540 in het LAVS opgenomen moet worden. Bij voorkeur door de opdrachtgever maar PJ Milieu BV kan dit ook verzorgen.