Grondwateroverlast?

In een park in Arnhem is grondwateroverlast geconstateerd. PJ Milieu BV verricht daar onderzoek en geeft advies over de aanpak van het overlast van het grondwater. Ten behoeve van het onderzoek zijn er enkele peilbuizen geplaatst en voorzien van divers. Hiermee wordt dagelijkse automatisch de grondwaterstanden gemeten. Met deze gegevens wordt vastgesteld in welke periode er hoge grondwaterstanden voorkomen en wordt in combinatie met doorlatendheidsmetingen de oorzaak vastgesteld. Vervolgens worden mogelijke oplossingen afgewogen en de oplossingsrichting uitgewerkt.

Klik hier voor meer informatie!