Asbestbeheersplannen Wageningen University

Sinds september wordt er in opdracht van de Facilitaire Dienst van Wageningen University & Research (Wageningen UR) door onze collega Evert Top gewerkt aan asbestbeheersplannen.

Wageningen UR is een organisatie van 6.500 medewerkers en 10.000 studenten die werken aan een gezonde leefomgeving en voeding. Een groot deel van de activiteiten is geconcentreerd op de Wageningen Campus maar er zijn verspreid over geheel Nederland diverse locaties met een veelvoud aan gebouwen. Een deel van de gebouwen zijn gebouwd voor 1994 en bevatten dus mogelijk asbest

Door Wageningen UR is beleid opgesteld dat staat voor een gezonde en veilige werkplek voor medewerkers en studenten. De afgelopen jaren zijn er in alle gebouwen van Wageningen UR welke zijn gebouwd voor 1994 asbestinventarisaties uitgevoerd (sinds 1994 is het gebruik van asbest bij wet verboden). PJ Milieu BV heeft ook een deel van deze asbestinventarisaties uitgevoerd.

De aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw hoeft niet te betekenen dat dit asbest risico's oplevert. Bij het nemen van goede beheersmaatregelen en periodieke controle van de genomen beheersmaatregelen kan het gebouw vaak nog vele jaren veilig gebruikt worden. In overleg met diverse betrokkenen zoals gebruikers en beheerders wordt per asbesttoepassing bekeken wat de beste maatregel is om tot het gewenste resultaat te komen. Dat kan verwijderen zijn maar ook het isoleren of afschermen van de asbesttoepassing kan een goede optie zijn. Het asbest kan dan op een natuurlijk moment (bij verbouwing of sloop) worden verwijderd. Al deze specifieke situaties worden per locatie vastgelegd in een beheersplan wat voldoet aan de regelgeving zoals is omschreven in de NEN 2991.