Nieuws

Bepaling opgeloste gassen bij proefbemaling bij A27 Utrecht

Rijkswaterstaat is onlangs gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein 'Tussen de Rails', ten noorden van de wijk Lunetten. Met…
Meer Info

Veiliger met minder PBM

Veiliger met minder persoonlijke beschermingsmiddelen Voor het werken in verontreinigde grond heeft het bedrijfsleven in 1998 een richtlijn opgesteld hoe kan worden voldaan aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot blootstelling aan verontreinigde stoffen bij het werken in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Deze richtlijn betreft de CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond…
Meer Info

Monitoren voorkomt saneren

PJ Milieu BV voert op veel tankstations in Nederland jaarlijks een onderzoek van grondwater (monitoring grondwater) uit om vroegtijdig het ontstaan van bodemverontreiniging te signaleren. De controle van het grondwater vindt plaats in het kader van het besluit AMvB tankstations. Op een tankstation worden peilbuizen geplaatst rondom de verdachte locaties zoals ondergrondse tanks, vloeistofdichte bestrating…
Meer Info