Bodemsanering

ALGEMEEN

Onze volgende diensten vallen onder de noemer bodemsanering: milieukundige begeleiding, grondwaterzuivering, mobiele gaswasser, in-situ sanering en bemiddeling afzet grond. PJ Milieu BV heeft inmiddels veel ervaring met elke van deze types bodemsanering.

De aanleidingen om een bodemsanering uit te voeren kunnen zeer divers zijn. Een sanering kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd in het kader van een onroerende zaak transactie, de aanvraag van een omgevingsvergunning of zelfs een verplichting vanuit de overheid.

PJ Milieu BV heeft ruime ervaring in het uitvoeren van bodemsaneringen. Van eenvoudige IBC (isoleren, beheren en controleren) tot ingewikkelde in-situ varianten. De saneringen worden onder regie uitgevoerd of eventueel wordt een verontreiniging geheel afgekocht.

Als saneringslocatie direct na de sanering worden bebouwd, worden de grondverontreinigingen meestal op een conventionele manier gesaneerd. De verontreinigde grond wordt ontgraven en zo nodig wordt het grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd op het open water of het riool. Bij bebouwde saneringslocaties wordt echter veelal gekozen voor in-situ methoden, zodat de bebouwing of bedrijfsvoering niet negatief wordt beïnvloed door de bodemsanering.


U - PJ Milieu BV - Bodemsanering

Voor informatie over onze diensten, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


Contact

Contactpersoon: Nico van Keulen
Telefoon: 033-2458511
E-mail: keulen@pjmilieu.nl

[3cx-clicktotalk id="4654" title="Contact"]