Bodemonderzoek

ALGEMEEN

Onze volgende diensten vallen onder de noemer bodemonderzoek: historisch vooronderzoek, verkennend en nader bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, monitoring van grondwater, 'verkennend en nader onderzoek naar asbest in grond en puin', bodemenergie-metingen en keuring van grond en bouwstoffen. PJ Milieu BV heeft inmiddels veel ervaring met elke van deze types bodemonderzoek.

Er zijn diverse situaties denkbaar waarbij het belangrijk (soms verplicht) is om de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) te kennen. Voorbeelden zijn nieuwbouw, aankoop van een perceel of verhuur. Voor elke situatie kan PJ Milieu BV een optimaal onderzoeksplan opstellen. Een plan volgens de norm heeft daarbij de voorkeur, maar is niet in alle gevallen noodzakelijk. Soms is alleen de uitvoering van uitgebreid historisch vooronderzoek afdoende. Het doel van het onderzoek en de belangen van de opdrachtgever staan voorop.


U - PJ Milieu BV - BODEMONDERZOEK

Ons advies: laat het moment van uitvoering van onderzoek en sanering niet bepalen door regelgeving en overheid, maar voer deze op 'natuurlijke momenten' uit, zoals bij nieuwbouw of verkoop. Schakel PJ Milieu BV in voor:

  • snel en vlot onderzoek: veel medewerkers zijn zowel kundig in het veld als op kantoor. Dit verhoogt onze flexibiliteit;
  • optimaal onderzoek: PJ Milieu BV adviseert nooit overbodig onderzoek maar beveelt alleen zinvol en noodzakelijk onderzoek aan. Het komt ook voor dat wij adviseren om (nog even) geen onderzoek te doen;
  • deskundig advies: medewerkers van PJ Milieu BV zijn gemiddeld relatief hoog opgeleid (MBO-HBO-universiteit) en scholen zich voortdurend in (nieuwe) regelgeving door het volgen van cursussen;
  • concurrerende tarieven: uit onze offerte zal blijken dat de tarieven in verhouding staan tot datgene wat uitgevoerd en geleverd wordt.

Voor informatie over onze diensten, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


Contact

Contactpersonen: Erik van Vulpen | Henk Mark | Jantine Slotboom-van Vliet | Mark Dorland | Martijn Gorter
Telefoon: 033-2458511
E-mail: offerte@pjmilieu.nl

[3cx-clicktotalk id="4654" title="Contact"]