Woning op sterk verontreinigde grond toch verkoopbaar

Wie koopt er nu een woning op sterk verontreinigde grond? Hoe zit het met de risico’s? En hoe zit het met de aansprakelijkheid? Kan ik opdraaien voor saneringskosten als ik mijn woning weer wil verkopen? Onlangs mochten we hier een klant in adviseren en met hem meedenken…

In 2000 is er een woning gebouwd, in een oud stadscentrum. Hiervoor is een bodemonderzoek uitgevoerd en de grond van het bouwblok bleek schoon: de vergunning werd verleend voor de bouw van mooie vrijstaande woning met garage.

Men was toentertijd al op de hoogte van een carboleumverontreiniging op een klein deel van het perceel. De verontreiniging was afkomstig van de buren van nijverheid in het verleden.
De bewoners van de woning sinds 2000 hebben de tuin altijd ‘verhard’ gehad met kunstgras, klinkers e.d. Geen risico’s. De verontreiniging bevond zich niet in de bovengrond, dus er was geen contactmogelijkheid met de verontreiniging.

De potentiële koper wilde geen kat in de zak kopen en liet zich uitgebreid informeren. We hielden contact met de verkoper en de koper. Beide partijen hadden immers belang bij een gedegen onderzoek!

In overleg werd de rapportage opgesteld: de resultaten en conclusie staan vast. Maar door wat nuances in de aanbevelingen aan te brengen konden beide partijen uit de voeten met de rapportage. Het kostte de verkoper iets meer ‘overleg-/ en correspondentie uurtjes’, maar dat verdiende zich terug met de transactie van het perceel. Iedereen blij: de koper wist waar hij aan toe was als hij kocht, de verkoper was blij dat ‘zijn vieze perceel’ toch verkocht is.