Verbetering asbest in puinonderzoek

Puin onder klinkers of asfalt is moeilijk goed te onderzoeken. Het is arbeidsintensief (stootijzer, kango) en het puin wordt vaak vermalen.

PJ Milieu BV heeft een minikraan met een lepelboor. Onderzoek met de mechanische lepelboor is minder arbeidsintensief, veiliger en nauwkeuriger.

De lepelboor ‘schept’ het puin uit een klein gat. Het omhoog gebrachte puin is vervolgens goed te beoordelen en te onderzoeken op aanwezigheid van asbest.