Type A en B bij asbestinventarisatie komen te vervallen

De certificatieschema SC-540 (asbestinventarisatie) en SC-530 (asbestverwijdering) worden aangepast. De aanleiding hiervoor is dat de schema’s waren verouderd en deze nu moeten aansluiten op de verlaging van de grenswaarden. Beide schema’s worden nu ondergebracht in 1 schema voor beide partijen. Het vernieuwde certificatieschema treedt per 1 maart 2017 in werking.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het type A en B en volledig/onvolledig onderzoek komen te vervallen, De inventarisatie dient geschikt te zijn voor het uiteindelijke doel. Inventarisaties en saneringen zijn daardoor méér gericht op de specifieke behoefte van de opdrachtgever dan voorheen het geval was. Wel dient dit duidelijk te worden omschreven waarvoor het inventarisatierapport geschikt is (bv. Het saneren van de asbesthoudende golfplaten). Dit zal leiden tot een meer gerichte inventarisatie waardoor er minder of geen uitsluitingen zijn;
  • Als er tijdens de inventarisatie een ernstige asbestverontreiniging wordt geconstateerd moet er nu een inkadering worden uitgevoerd conform NEN 2991. Het gaat hierbij niet om een volledig NEN 2991-onderzoek, maar om het nemen van kleefmonsters om het verspreidingsgebied in te kaderen.