Nieuwe machinale zeef voor asbest in grond- en puinonderzoek

PJ Milieu BV heeft voor het uitvoeren van asbest in grond- en puinonderzoeken in februari een nieuwe machinale zeef aangeschaft. Ondertussen is met grote tevredenheid het eerste onderzoek met de nieuwe machinale zeef uitgevoerd.

De machinale zeef beschikt over een zeef met een maaswijdte van 20mm en is hierdoor geschikt voor asbest in grond- en puinonderzoek conform de nieuwe /gewijzigde NEN normen voor asbestonderzoek (5707 en 5897).

Door gebruik van de machinale zeef wordt de te onderzoeken bodem / puinverharding verdeeld in twee aparte stromen, namelijk:

  • Een stroom met materiaal kleiner dan 20 mm, waarvan een mengmonster kan worden samengesteld voor laboratoriumonderzoek op de aanwezigheid van fijne fractie asbest;
  • Een stroom met materiaal groter dan 20mm, welke in het veld / op locatie onderzocht wordt op aanwezigheid van asbest verdacht materiaal (groter dan 20 mm).

Hierdoor wordt het mogelijk de te onderzoeken bodem / puinverharding efficiënter, sneller en nauwkeuriger te onderzoeken dan op de traditionele wijze (uitspreiden in een dunne laag van enkele centimeters).

De machinale zeef beschikt ook over een sproei-installatie waarmee voorkomen kan worden dat (bij een te lage bodemvochtgehalte) eventuele aanwezige asbestvezels vrijkomen. Hierdoor worden eventuele gezondheidsrisico’s voor onze medewerkers voorkomen.

De machinale zeef is verder makkelijk verplaatsbaar. Hierdoor kan de zeef ook ingezet worden op zeer moeilijk begaanbare terreinen.