Bepaling opgeloste gassen bij proefbemaling bij A27 Utrecht

Rijkswaterstaat is onlangs gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein 'Tussen de Rails', ten noorden van de wijk Lunetten. Met de pompproef wordt onder andere onderzocht hoe het grondwaterpeil onder de A27 kan worden beheerst. De informatie uit het onderzoek is van groot belang voor de toekomstige werkzaamheden aan de weg. Klik hier voor meer informatie over het project.

De firma Henk van Tongeren Water & Techniek heeft opdracht gekregen om binnen korte tijd deze uitgebreide pompproef te realiseren. Voor deze pompproef wordt gebruik gemaakt van 75 digitaal gemonitoorde peilbuizen. Hiervan zijn enkele peilbuizen geplaats tot een diepte van 80 m-mv en zijn deepwell- en retourbronnen aanwezig tot 60 en 30 m-mv. Inmiddels is de pompproef opgestart met een capaciteit van 300 m³ p/uur.

In samenwerking met de firma KWR is door PJ Milieu BV een bronbemonstering uitgevoerd ter vaststelling van de aanwezigheid van diverse opgeloste gassen (methaan, stikstof, zuurstof en CO2). Hiervoor zijn op een diepte van 12, 30 en 55 m-mv door middel van een onderwaterpomp (Grundfoss MP-1) monster onder druk genomen. Mogelijk blijkt op basis van de resultaten van de uitgevoerde bronbemonstering dat aanpassingen noodzakelijk zijn aan de proefbemaling zodat deze kan worden toegepast voor de toekomstige beheersing van het grondwaterpeil onder de A27.