Asbest gemist

Waarom doen wij ons uiterste best om elk stukje asbest in een pand te vinden?

  • Bewoners of gebruikers van het pand lopen gezondheidsrisico als ze niet weten dat er asbest aanwezig is.
  • Als er bij verbouwings- of sloop werkzaamheden extra asbest wordt aangetroffen, zijn er hoge meerkosten voor de opdrachtgever. Dit extra asbest moet immers apart verwijderd worden.
  • Wordt het asbest ook niet tijdens de sloop geconstateerd, dan verdwijnt het asbest bij het sloopafval.
  • In het geval van aan- of verkoop draait de kopende partij op voor de kosten van het asbest dat niet is ontdekt tijdens het verkooptraject.

Hoe doen we ons uiterste best om elke stukje asbest te vinden:

Een asbestinventarisatie start met een “deskresearch”, Hierbij bekijken we de bouwtekeningen, bouwkundige bestekken, informatie over eventuele verbouwingen, of er mogelijk asbest is toegepast in het bouwwerk of object. Hierbij komt ook vaak naar voren of er “verborgen” asbest zoals in spouwmuren etc. is toegepast.

Vervolgens inspecteren wij het te onderzoeken bouwwerk op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, dit kan eventueel met destructief onderzoek waarbij wij op zoek gaan naar verborgen asbesthoudende toepassingen. Een ervaren inventariseerder weet precies waar hij asbest kan verwachten. Aangetroffen asbesthoudende materialen worden door ons bemonsterd en door een laboratorium op microscopisch niveau geanalyseerd.

Het onderzoek wordt dan verwerkt in een asbestinventarisatierapport welke informatie bevat over de locatie, de soort en de hoeveelheid asbesthoudende materialen. Tevens geven wij een advies of de aangetroffen asbesthoudende materialen een risico kunnen opleveren. Met dit rapport kan een asbestverwijderingsbedrijf dan op een veilige wijze het asbest verwijderen.

Dat asbest in Nederland nog overal voorkomt blijkt wel uit de diversiteit van onze onderzoeken. Dit kan variëren van een simpele boeren schuur, tot een woningcomplex met 150 woningen, en van een oud stoomgemaal tot een groot industrieel fabrieksterrein.

Klooster