Recente berichten door PJ Milieu BV

Procescertificaat Protocol 7510

De KIWA heeft het certificaat 'Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie' en het protocol 7510 'Procesmatig ex situ reinigen/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie (nat of droog zeven)' weer met een jaar verlengd. U kunt onze certificaten hier bekijken en/of downloaden.
Meer Info

Cursus asbestherkenning

PJ Milieu BV organiseert op dinsdagmiddag 16 oktober 2018 een cursus asbestherkenning. Een ervaren asbestspecialist geeft praktische informatie over de plaatsen waar asbest vaak wordt aangetroffen en hoe u asbest kunt herkennen in uw werksituatie. Daarnaast wordt enige algemene informatie over asbest verstrekt (o.a. veiligheid en detectie). Klik hier voor meer informatie over de cursus.
Meer Info

Recente reacties door PJ Milieu BV

Geen reacties door PJ Milieu BV ...