Recente berichten door PJ Milieu BV

Verbetering asbest in puinonderzoek

Puin onder klinkers of asfalt is moeilijk goed te onderzoeken. Het is arbeidsintensief (stootijzer, kango) en het puin wordt vaak vermalen. PJ Milieu BV heeft een minikraan met een lepelboor. Onderzoek met de mechanische lepelboor is minder arbeidsintensief, veiliger en nauwkeuriger. De lepelboor ‘schept’ het puin uit een klein gat. Het omhoog gebrachte puin is…
Meer Info

Procescertificaat Protocol 7510

De KIWA heeft het certificaat 'Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie' en het protocol 7510 'Procesmatig ex situ reinigen/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie (nat of droog zeven)' weer met een jaar verlengd. U kunt onze certificaten hier bekijken en/of downloaden.
Meer Info

Recente reacties door PJ Milieu BV

Geen reacties door PJ Milieu BV ...