Kosten besparen met bodemonderzoek

Aan het Kleine Gartmanplantsoen in Amsterdam staat Grandcafé De Heineken Hoek. Heineken wil daar de bestaande kelder verdiepen van ongeveer 1,5 naar 3,5 meter. PJ Milieu BV is ingeschakeld om de af te voeren grond te onderzoeken.

Eerst is een beknopt vooronderzoek uitgevoerd. Uit de bodemkwaliteitskaart van gemeente bleek dat de kans op sterk verontreinigde grond groot is. De locatie ligt namelijk in ‘vooroorlogsgebied’. Verder was eerder al onderzoek uitgevoerd buiten het pand. De resultaten daarvan wezen ook op sterk verontreinigde grond. Maar nog altijd was geen onderzoek uitgevoerd op de daadwerkelijk af te voeren grond.

Op verzoek van Heineken is dit onderzoek door PJ Milieu BV uitgevoerd. In de bestaande kelder zijn (beton)boringen verricht. Zekerheidshalve is hierbij een bedrijf ingeschakeld welke ervaring heeft met het dichten van dergelijke gaten. Het sterk omhoog komen van kwelwater kon namelijk niet worden uitgesloten. Dit bleek echter mee te vallen.
Het veldonderzoek is succesvol verlopen al leverde de dikke betonverharding (30-60 cm) wel enige vertraging op. Er zijn diverse (aanvullende) analyses uitgevoerd met als resultaat verhoogde gehalten aan ‘zware metalen’. Echter slechts op 1 punt is een sterk verhoogd gehalte lood aangetoond! Dat betekent een sterke verkleining van het gebied waar ontgraven moet worden onder saneringscondities. De overige 90% kan afgevoerd worden als zijnde licht verontreinigd.

Mede dankzij het vertrouwen dat Heineken had in een goede afloop van het onderzoek en in PJ Milieu BV, kan gesproken worden van een onderzoek met een ‘hoge opbrengst’. Zo kent bodemonderzoek naast tegenvallers ook meevallers. Wie waagt kan winnen.