Jaarlijks archief: 2018

Cursus asbestherkenning

PJ Milieu BV organiseert op dinsdagmiddag 16 oktober 2018 een cursus asbestherkenning. Een ervaren asbestspecialist geeft praktische informatie over de plaatsen waar asbest vaak wordt aangetroffen en hoe u asbest kunt herkennen in uw werksituatie. Daarnaast wordt enige algemene informatie over asbest verstrekt (o.a. veiligheid en detectie). Klik hier voor meer informatie over de cursus.
Meer Info

Bepaling opgeloste gassen bij proefbemaling bij A27 Utrecht

Rijkswaterstaat is onlangs gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein 'Tussen de Rails', ten noorden van de wijk Lunetten. Met…
Meer Info

Veiliger met minder PBM

Veiliger met minder persoonlijke beschermingsmiddelen Voor het werken in verontreinigde grond heeft het bedrijfsleven in 1998 een richtlijn opgesteld hoe kan worden voldaan aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot blootstelling aan verontreinigde stoffen bij het werken in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Deze richtlijn betreft de CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond…
Meer Info