Maandelijks archief: februari 2017

Type A en B bij asbestinventarisatie komen te vervallen

De certificatieschema SC-540 (asbestinventarisatie) en SC-530 (asbestverwijdering) worden aangepast. De aanleiding hiervoor is dat de schema’s waren verouderd en deze nu moeten aansluiten op de verlaging van de grenswaarden. Beide schema’s worden nu ondergebracht in 1 schema voor beide partijen. Het vernieuwde certificatieschema treedt per 1 maart 2017 in werking. Belangrijkste wijzigingen zijn: Het type…
Meer Info

Nieuwe machinale zeef voor asbest in grond- en puinonderzoek

PJ Milieu BV heeft voor het uitvoeren van asbest in grond- en puinonderzoeken in februari een nieuwe machinale zeef aangeschaft. Ondertussen is met grote tevredenheid het eerste onderzoek met de nieuwe machinale zeef uitgevoerd. De machinale zeef beschikt over een zeef met een maaswijdte van 20mm en is hierdoor geschikt voor asbest in grond- en…
Meer Info

Alle asbestinventarisaties in LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem)

Per 1 maart 2017 is het gebruik van het LAVS door de gecertificeerde partijen in de asbestketen verplicht. Het LAVS is een webapplicatie waarmee asbestgegevens van elke fase in de keten vanaf inventarisatie tot en met de stort worden bijgehouden en van waaruit automatisch de verplichte meldingen naar betrokken toezichthoudende instanties worden verzorgd. Door middel…
Meer Info

Wijzigingen in de asbestregelgeving 2017

Vanaf 1 februari 2017 moeten de risicoklassen in elk 'oud' asbestinventarisatierapport opnieuw zijn beoordeeld voordat de asbestsanering start. Het inventarisatierapport moet voorzien zijn van een inlegvel met de nieuwe risicoklassen. Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen weer. Verlaging grenswaarde en SMA-rt 2.2 Op 1 januari 2017 is de wijziging van artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit…
Meer Info