Maandelijks archief: november 2015

Asbestbeheersplannen Wageningen University

Sinds september wordt er in opdracht van de Facilitaire Dienst van Wageningen University & Research (Wageningen UR) door onze collega Evert Top gewerkt aan asbestbeheersplannen. Wageningen UR is een organisatie van 6.500 medewerkers en 10.000 studenten die werken aan een gezonde leefomgeving en voeding. Een groot deel van de activiteiten is geconcentreerd op de Wageningen…
Meer Info

Grondwateroverlast?

In een park in Arnhem is grondwateroverlast geconstateerd. PJ Milieu BV verricht daar onderzoek en geeft advies over de aanpak van het overlast van het grondwater. Ten behoeve van het onderzoek zijn er enkele peilbuizen geplaatst en voorzien van divers. Hiermee wordt dagelijkse automatisch de grondwaterstanden gemeten. Met deze gegevens wordt vastgesteld in welke periode…
Meer Info