Leven en werken
met land en water

Meer info

PJ Milieu BV, uw partner voor
advies en uitvoering

Meer info

Duurzaam
ondernemen

Meer info

Uitvoering van
asbestinventarisatie

Meer info

Uitvoering van
bodemonderzoek

Meer info

Uitvoering van
keuring grond en bouwstoffen

Meer info

Zuiveren van
grondwater

Meer info

Uitvoering van
infiltratieonderzoek

Meer info

Keuring grond en bouwstoffen

Meer info

ASBEST
INVENTARISATIE

________________________
Wilt u een gebouw of een object slopen, beheren of aankopen?

PJ Milieu BV maakt het asbest risico voor u inzichtelijk.

BODEM
ONDERZOEK

________________________
Van een container grond tot een volledig bedrijfsterrein. Van een vergunningsaanvraag tot een erfenis: PJ Milieu BV toetst de bodemkwaliteit en geeft u een advies op maat.

BODEM
SANERING

________________________
Door de kosten en de uitvoeringsmethode van een bodemsanering helder te presenteren, helpt PJ Milieu BV u bij de keuze tussen beheersen of verwijderen.

GEOHYDROLOGISCH
ADVIES

________________________
Bemalingsadvies, drainage- plan, infiltratieonderzoek? PJ Milieu BV zet haar kennis graag in voor het verbeteren van de (grond)waterkwaliteit en kwantiteit.

Welkom

Welkom op onze website. Klik snel door naar de informatie die u zoekt. En schroom niet om direct te bellen als u vragen heeft. Wij helpen u graag verder. PJ Milieu BV is uw partner voor advies en uitvoering van bodem en asbest gerelateerde projecten.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

Nieuws

DLP-R

Register Deskundige Leidinggevende Projecten

Bodemsanering in de zware veiligheidsklassen conform CROW 400. De begeleiding is bij PJ Milieu BV in goede handen. Deze week zijn er bij PJ Milieu BV 3 personen geslaagd voor het examen R-DLP.

0 comments
Asbestherkenning

Cursus asbestherkenning

PJ Milieu BV organiseert op dinsdagmiddag 16 oktober 2018 een cursus asbestherkenning. Een ervaren asbestspecialist geeft praktische informatie over de plaatsen waar asbest vaak wordt aangetroffen en hoe u asbest kunt herkennen in uw werksituatie. Daarnaast wordt enige algemene informatie over asbest verstrekt (o.a. veiligheid en detectie). Klik hier voor meer informatie over de cursus.

0 comments

Bepaling opgeloste gassen bij proefbemaling bij A27 Utrecht

Rijkswaterstaat is onlangs gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein 'Tussen de Rails', ten noorden van de wijk Lunetten. Met de pompproef wordt onder andere Lees verder

0 comments

Grondwaterverontreinigingen in de omgeving van een bemaling geen belemmering voor de werkzaamheden

U heeft een mooi plan. U heeft bronbemaling nodig om uw plan te kunnen realiseren. Nu bevindt zich in de omgeving een grondwaterverontreiniging. De bemaling mag de verontreiniging niet aantrekken. Hoe voorkomt u dat en hoe maakt u dat duidelijk naar het bevoegd gezag? En: hoe voorkomt u stagnatie in de planning en oplopende kosten? De Wet Bodembescherming geeft ruimte Lees verder

0 comments