Privacy Policy

Hoewel wij bij de samenstelling van de inhoud van de door PJ Milieu BV gepubliceerde internetsite www.pjmilieu.nl op alle pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht en wij ernaar streven actuele informatie te bieden, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de website www.pjmilieu.nl. PJ Milieu BV wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. PJ Milieu BV geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van toegang tot en met gebruik van deze site. Ook wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Links naar externe websites en/ of verwijzingen die geen deel uit maken van PJ Milieu BV worden uitsluitend voor het gebruiksgemak van de gebruikers vermeld. PJ Milieu BV is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. PJ Milieu BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of andere bronnen of de beschikbaarheid daarvan. PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of andere bronnen.

Door gebruikmaking van www.pjmilieu.nl verklaart u zich akkoord met alle bepalingen en voorwaarden die hierbij van toepassing zijn gesteld.

Het technisch functioneren van aansluitingen en/of verbindingen valt buiten onze verantwoordelijkheid, hoe dan ook, de beheerders van www.pjmilieu.nl aanvaarden daarvoor op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid. Ter voorkoming van besmetting door eventuele virussen op de site of een server wordt aangeraden te zorgen voor afdoende protectie, via te installeren software of anderszins: voor eigen rekening en verantwoording.